Service

Leveringsvoorwaarden

Op alle activiteiten tussen u en RvN Beheer BV (hierna te noemen: Websinkel.nl " of "wij/ons") zijn onderstaande handelsvoorwaarden van toepassing:

1. Sluiten van een contract

1.1. De presentatie van onze producten op Websinkel.nl is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons goederen te bestellen.
1.2. Met het versturen van de bestelling doet u een bindende offerte voor het sluiten van een koopcontract.
1.3. De offerte wordt door ons aanvaard doordat wij de goederen leveren. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is nog geen aanvaarding van de offerte, maar documenteert alleen dat de bestelling bij ons is aangekomen. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onmiddellijk mee.
1.4 Als wij tijdens de bewerking van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.
1.5 Wij verkopen onze goederen uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder en alleen in hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.
1.6 Bij bestelling via onze Online Shop bestaat de bestelprocedure uit twee stappen. Bij de eerste stap kiest u de gewenste goederen. Bij de tweede stap voert u het factuur- en leveringsadres in en kiest u de door u gewenste betalingswijze. Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling naar ons versturen. Na het versturen van de bestelling kunt u deze printen.

2. Recht op vervanging en terugzending

2.1 Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over uw aankopen. Mocht uw bestelling niet aan uw verwachting voldoen, is er iets mis gegaan bij de bezorging of heeft u een klacht, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op via het contactformulier of stuur een e-mail aan info@websinkel.nl  Samen met u zorgen wij voor een goede oplossing. 
Een correct geleverd product retourneren is ook mogelijk. Dit kan tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. De producten moeten ongebruikt zijn en in de oorspronkelijke verpakking zitten.
Wilt u (een deel van) uw bestelling retourneren dan betaalt u daarvoor de verzendkosten. Als u producten binnen 14 dagen terugstuurt krijgt u uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst door Websinkel.nl het aankoopbedrag teruggestort op uw bankrekening.
Ontvangt u door een fout van ons een verkeerd of beschadigd product, dan betalen wij uiteraard de kosten van het retourzenden en van het toesturen van het juiste product.
Alle retouren moeten vooraf en onder vermelding van het ordernummer per e-mail (info@websinkel.nl) of via het contactformulier worden aangemeld. U ontvangt dan van ons instructies voor de retourzending.
2.2 De aankoop van elk artikel wordt pas definitief na het verstrijken van deze terugzendperiode van 14 dagen.
2.3 De vrijwillige ruilmogelijkheid geldt niet voor artikelen, die geïndividualiseerd of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd.

3. Levering/verzendkosten

Wij verzenden de goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier werkdagen na de besteldatum, op voorwaarde dat we bij de controle van uw gegevens geen problemen tegenkomen.

4. Prijzen en betalingswijzen

4.1 De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.
4.2 De betaling van de goederen wordt verricht overeenkomstig de betalingswijzen die in de bestelprocedure zijn aangeboden en overeenkomstig de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten.

5. Eigendomsvoorbehoud

Tot het factuurbedrag volledig is voldaan, blijven de goederen ons eigendom.

6. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

7. Auteursrecht en handelsmerk

De complete inhoud van de website inclusief teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of eigendom van onze verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Alle content is auteursrechtelijk en mag uitsluitend met onze uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt.
Alle op de website gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders is vermeld - onze handelsmerken. Deze mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt.

8. Toepasselijk recht

Op de contractuele relatie met u is het Nederlands Recht van toepassing.
Top 3 deze week!
Database error