Service

Websinkel.nl streeft ernaar om een zo onderscheidend mogelijk assortiment aan te bieden. Maar we zien u ook graag terug als klant en hopen dat u uw ervaringen met Websinkel.nl ook wilt delen met vrienden en bekenden. Wij realiseren ons dat dit uitsluitend mogelijk is indien wij de best denkbare service bieden.
Via de knoppen aan de linkerzijde van de pagina krijgt u antwoord op al uw vragen over bestellen, betalen, leveren en - indien daartoe aanleiding is - retourzenden van bestelde artikelen.

Mocht u desondanks toch nog met een vraag blijven zitten, aarzelt u dan niet ons te mailen via info@websinkel.nl.
Eventuele suggesties voor ons assortiment kunt u via hetzelfde email adres toezenden.